Kreditek

A szervezett képzés időtartama nyolc félév (48 hónap), amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A 8 félév alatt összesen 240 kreditet (szemeszterenként 27-33 kreditet) kell a hallgatónak teljesítenie.

  • Tanulmányi (képzési) kredit: A doktori képzés első 4 féléve alatt (a képzési és kutatási szakaszban) a kötelezően teljesítendő tanulmányi kreditek száma 16. A tanulmányi krediteket a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolában meghirdetett 2 kredites kurzusok teljesítésével lehet megszerezni. Legfeljebb 4 kreditet előzetes jóváhagyást követően másik hazai doktori iskolában vagy külföldön is teljesíthet a hallgató. A kreditek teljesítését – a felvett tantárgyra előírt vizsga, dolgozat, beszámoló, stb. alapján – a tárgy előadója az elektronikus tanulmányi rendszerben ötfokozatú skálán érdemjeggyel igazolja. A doktori képzésben nyelvtanulással kredit nem szerezhető.
  • Oktatási kredit: A doktorandusz a képzés 8 féléve alatt 32 oktatási kreditet szerez a Matematikai Intézet, illetve az Informatikai Kar oktatási munkájában való részvétellel. (1 kredit: 13-15 kontaktóra/félév vagy 30 óra egyéb oktatási tevékenység). Az oktatási feladat tejesítését az elektronikus tanulmányi rendszerben az adott oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetője igazolja. A nem állami ösztöndíjas PhD hallgatók nem kötelesek oktatási kreditet teljesíteni.
  • Kutatási kredit: A doktori képzés 8 féléve alatt előírt 240 kredit fennmaradó részét, 192 - 224 kreditet kutatási kreditként kell megszerezni. A kreditek teljesítését a doktorandusz által benyújtott írásbeli beszámoló alapján a témavezető félévente igazolja. A doktorandusz féléves beszámolóit – a félévek lezárását követően – a témavezető eljuttatja a doktori iskola vezetőjének.

A 240 kredit javasolt ütemezése: az első 4 félévben (a képzési és kutatási szakaszban) félévenként két-két 2 kredites kurzus, 0/4 oktatási kredit, és 22/26 kutatási kredit, a második 4 félévben (a kutatási és disszertációs szakaszban) 0/4 oktatási kredit, és 26/30 kutatási kredit.

Frissítés dátuma: 2021.02.06.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.