Beszámoló

A kutatási krediteket a megfelelő mennyiségű (1 kredit átlag 30 munkaóra) és színvonalú kutatómunka teljesítésével lehet megszerezni. A kutatási krediteket a félév végén elkészített írásos beszámoló alapján a témavezető igazolja le az elektronikus tanulmányi rendszerben. A doktorandusz féléves beszámolóit – a félévek lezárását követően – a témavezető megőrzi vagy eljuttatja a doktori iskola vezetőjének.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:01