Védésre jelentkezés

A VÉDÉSI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSÉHEZ szükséges dokumentumok a 2016 szeptembere előtt indult képzések esetén:

 • doktori értekezés 7 példányban – B5 formátumban (a formai követelmények külön file-ban a TIDT honlapján) – a jelölt és a témavezető aláírásával;
 • minden értekezés mellett kinyomtatva a két legfontosabb publikáció;
 • 15 tézisfüzet A5 formátumban – magyar-angol nyelven egybeszerkesztve (formai követelmények a TIDT honlapján) a tézis utolsó oldalain a DEA által hitelesített publikációs listát kell beköttetni;
 • hitelesített publikációs lista: a publikációkat a https://tudoster.idea.unideb.hu/upload/urlap_folyoiratcikk.html honlapon keresztül kell feltölteni a DEA-ba, majd kérésre ők készítik el a hitelesített publikációs listát;
 • az értekezést és a tézist a DEA-ba is fel kell tölteni;
 • elektronikusan beadandó a phd-ttk@science.unideb.hu e-mail címen a DEA által hitelesített publikációs lista (magyar és angol);
 • a védés további feltétele, hogy az MTMT-be regisztráljon a jelölt (feltöltve a publikációit);
 • „b” nyelvvizsga másolat (DE Doktori Szabályzata, TIDT eljárási rendje szerint);
 • nyilatkozat a fokozatszerzés elindításához: https://ttdt.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nyilatozat_phd_inditas_hu.doc ;
 • az előzetes vita jegyzőkönyve, jelenléti íve és a két referens aláírt véleménye (a DI titkárától kérjük); 
 • a DI javaslata a védési bizottságra (a DI titkárától kérjük).

 

A VÉDÉSI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSÉHEZ szükséges dokumentumok a 2016 szeptembere után indult képzések esetén:

 • doktori értekezés 7 példányban – B5 formátumban (a formai követelmények külön file-ban a TIDT honlapján) – a jelölt és a témavezető aláírásával;
 • minden értekezés mellett kinyomtatva a két legfontosabb publikáció;
 • 15 tézisfüzet A5 formátumban – magyar-angol nyelven egybeszerkesztve (formai követelmények a TIDT honlapján) a tézis utolsó oldalain a DEA által hitelesített publikációs listát kell beköttetni;
 • hitelesített publikációs lista: a publikációkat a https://tudoster.idea.unideb.hu/upload/urlap_folyoiratcikk.html honlapon keresztül kell feltölteni a DEA-ba, majd kérésre ők készítik el a hitelesített publikációs listát;
 • az értekezést és a tézist a DEA-ba is fel kell tölteni;
 • elektronikusan beadandó a phd-ttk@science.unideb.hu e-mail címen a DEA által hitelesített publikációs lista (magyar és angol);
 • a védés további feltétele, hogy az MTMT-be regisztráljon a jelölt (feltöltve a publikációit);
 • a fokozatszerzés nyelvi követelményei teljesítésének igazolása (DE Doktori Szabályzata, TIDT eljárási rendje, DI belső szabályzata szerint);
 • Nyilatkozat a fokozatszerzés elindításához: https://ttdt.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/nyilatozat_phd_inditas_hu.doc
 • az előzetes vita jegyzőkönyve, jelenléti íve és a két referens aláírt véleménye (a DI titkárától kérjük); 
 • a DI javaslata a védési bizottságra (a DI titkárától kérjük).

Felvilágosítás:

 • A Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács irodájában:
 • Bessenyei Éva (ügyvivő-szakértő)
 • Debrecen, Egyetem tér 1, Főépület, 15/B.
 • (52) 512-900 / 62890
 • phd-ttk@science.unideb.hu
Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 27. 11:08