Felvételi követelmények

A felvétel követelményei és feltételei

Általános követelmények és feltételek

 • doktori képzésre utolsó évfolyamos egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel rendelkező személyek jelentkezhetnek (dokumentálni kell az oklevél minősítését);
 • a képzésben nappali tagozatos vagy levelező munkarendű hallgatóként lehet részt venni. Egyéni felkészülők is részesülhetnek (rész)képzésben.

Az egységes felvételi pontrendszer (DE Doktori Szabályzat 3.sz melléklet)

Az egységes felvételi pontrendszer 100 megszerezhető pontból áll, ami 3 kategóriából tevődik össze.
 

 • Az első kategóriában a jelölt szakmai tájékozottságát, a doktori képzés során megvalósítandó kutatással kapcsolatos terveket, azok megalapozottságát értékeli a felvételi bizottság. Ennek felmérése történhet szóbeli vizsgán és/vagy írásban benyújtott pályázat, kutatási terv alapján. Maximum 40 pont szerezhető.
 • A második kategória a jelölt korábbi tanulmányi eredményeit értékeli. Ez lehet a lezárt félévek tanulmányi átlagából képzett mutató és/vagy az egyetemi/mester képzésben szerzett diploma értékelése. Maximum 30 pont szerezhető.
 • A harmadik kategória a tudományos "előélet" értékelésére szolgál, dokumentált produktumok (közlemény, TDK dolgozat, stb.) alapján kaphatók pontok. A pontozható teljesítmények azonosak a DE Tehetséggondozó Programjának Szabályzata II. 2. c) pontjában leírt, teljesítmény-kreditekkel elismerhető produktumokkal. Maximum 30 pont szerezhető. A pontozást a doktori felvételi bizottság az alábbi sávok figyelembevételével alakítja ki:

20–30 pont:

 • elsőszerzős referált folyóirat közlemény ("in extenso")
 • OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés
 • országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele)
 • igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés

10–20 pont:

 • nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény
 • elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter
 • OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott
 • országos tervpályázat, nem díjazott

0–10 pont:

 • nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter
 • előadás helyi, hallgatói (nem TDK) konferencián
 • tervek kiállítása nyilvános kiállításon
 • igazolt hangverseny fellépés

A felvétel követelménye egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga, erre pont nem adható. Az ezen felüli nyelvvizsga teljesítményt plusz pontokkal lehet jutalmazni. Egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú), vagy egy felsőfokú (C1) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elismert nyelvvizsga 3 pontot, míg egy felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 5 pontot ér.

A Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács szempontjai

A felvételi bizottság értékeli a jelentkezők felvételi beszélgetésen nyújtott teljesítményét, és javasolja, feltételesen javasolja, vagy nem javasolja felvételüket. A bizottság a következő kategóriában ad pontokat:

 • szakmai intelligencia legfeljebb 40 pont,
 • oklevél, tanulmányi eredmény legfeljebb 30 pont,
 • tudományos munka, TDK dolgozat legfeljebb 30 pont.

Két évnél régebben szerzett oklevelet az Intézmény nem pontozza,, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma 15-15 ponttal növekszik.
A felvételhez legalább egy idegen nyelv megfelelő szintű ismerete szükséges. Magyar állampolgárok esetén ez legalább egy legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát jelent, vagy szakfordítói vizsgabizonyítványt. Külföldi állampolgárságú jelentkezőknél a DT a származási ország nyelvét fogadja el az idegen nyelvtudási követelmény teljesítéseként.
A felvételhez szükséges (de nem feltétlenül elégséges) minimális pontszám 60. A jelentkezőnek valamennyi kategóriában legalább 10 pontot meg kell szereznie.

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata határozza meg.
A költségtérítéses nappali és levelező tagozatos PhD hallgatók költségtérítésének mértékét és a részképzésben részt vevő egyéni felkészülők költségtérítésének mértékét, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az akkreditált doktori iskolák határozzák meg.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:01