Tárgyfelvétel

A szemeszterek elején az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerén keresztül meghirdetésre kerülnek az adott szemeszterben felvehető kurzusok. Minden kurzus 2 kreditpontot ér. A meghirdetett tanulmányi kurzusok tematikái és vizsgakövetelményei az illetékes programvezetőknél, oktatóknál, illetve az egyetem elektronikus tanulmányi rendszerében érhetők el.

Félévenként 2x2 oktatási kredit teljesítését várja el a Doktori Iskola.

  1. A kreditet megszerezni alapértelmezésben megfelelő számú kontaktóra megtartásával lehet.
  2. A programvezető engedélyt adhat az oktatási tevékenység körében elrendelt munka alternatív teljesítésére is. Engedély az alternatív teljesítésre indokolt esetben az érintett oktatási egység vezetőjével egyeztetve, a hallgató írásban benyújtott kérelmére adható az adott félévre vonatkozóan. A programvezető által aláírt engedélyt beszkennelve a DI titkárának el kell juttatni.

A feladat teljesítését mindkét esetben az adott oktatási modulért felelős szervezeti egység vezetője igazolja.

Felmentést is adhat a Doktori Iskola vezetője az adott félévre vonatkozóan a 2x2 kreditnyi oktatási tevénység végzése vagy részbeni végzése alól. Felmentés indokolt esetben az érintett oktatási egység vezetőjével egyeztetve, a hallgató írásban benyújtott kérelmére adható az adott félévre vonatkozóan. Kérelem indokai között szerepelhet az is, hogy az adott félévre eső 2-4 oktatási kreditet korábbi/következő félévben már teljesítette/kívánja teljesíteni a hallgató.


Az Iskolavezető által engedélyezett felmentés is beszkennelve elküldendő a DI titkárának, továbbá meg kell őrizni, és az abszolutórium kiállításának kérésekor csatolni kell.

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 07. 16:40