Minősítés

A doktori képzés alatt a doktorandusznak az első és a harmadik év végén kötelező minősítésen kell átesnie, Az MSzDI a hallgatók kötelező minősítését az évente megrendezésre kerülő ,,Doktorandusz nap”, a Didaktika program hallgatói esetében pedig a Matematika és Informatika Didaktika Kutatások konferencia keretében bonyolítja le. Ezeken a rendezvényeken részt vesznek az érintett doktoranduszok, témavezetőik, a programvezetők és az iskola vezetője (a doktori iskola tanácsa). A kijelölt napon a doktoranduszok 15-20 percben elmondják, hol tartanak tanulmányaikkal, ismertetik az addig elért eredményeiket, publikációs tevékenységüket, különös tekintettel a tárgyév vonatkozásában. Beszámolnak arról is, hogy a tanulmányi és kutatómunkán túl milyen más feladatok elvégzésével bízták meg őket (pl. oktatómunka, adminisztráció, stb). A programvezetők és az iskola vezetője szóban értékelik a hallgató (és a témavezető) teljesítményét, javaslatokat fogalmaznak meg a további munkát illetően a hallgató és a témavezető) számára. Vizsgálják, hogy a hallgató megbízása a doktori képzés részét nem képző (kredittel nem jutalmazott) oktatási és kutatási feladatok vonatkozásában az előírásoknak megfelelő, és mértéktartó-e. Az értékelés szempontjai:

  • a tanulmányi kreditek megszerzése és a kutatómunka a kutatási tervben leírtak szerint halad-e,
  • megjelent-e konferencián, szakmai rendezvényen a hallgató előadással,
  • a publikációs tevékenység beindult, illetve megfelelő színvonalon zajlik-e.

Az időszaki minősítés eredményéről a doktori iskola tanácsa tájékoztatja a tudományterületi doktori tanácsot, szükség esetén javaslatot tesz a témavezető személyének módosítására vagy az állami ösztöndíjas doktorandusz önköltséges képzésbe történő átsorolására.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:01